ernstiglijk:
Grieks met aanzegging aangezegd. Hebreën.