de hogepriester:
Grieks de priester; waardoor de hogepriester verstaan wordt, alzo die het hoofd was van dezen Raad, Hand. 5:27. Zie dergelijke 2 Kron. 24:2.