de oudsten der:
Of, vergadering der ouden van de kinderen Israëls.