den raad te zamen,:
Grieks Synedrion; zie daarvan Matth. 5:22.