nijdigheid.:
Of, ijver; namelijk een verkeerden ijver voor de wet; Rom. 10:2.