meer en meer:
Of, des te meer; namelijk niettegenstaande deze straf aan Ananias en zijne huisvrouw geschied was. Of, boven de voorgaande menigte; Hand. 2:47, en Hand. 4:4.