voorhof van Salomo.:
Zie van dit voorhof 1 Kon. 6:3; Joh. 10:23; Hand. 3:11.