door de handen:
Dat is, door den dienst der apostelen. Want dezen waren maar dienaars en werktuigen; de kracht kwam van den Heere; Hand. 3:12, en Hand. 4:30 en Hand. 7:35.