uitdragen.:
Namelijk nadat gij terstond ook zult dood nedergevallen zijn.