zoveel:
Petrus heeft zonder twijfel den prijs uitgedrukt, dien hij van den man verstaan had.