de jongelingen,:
Namelijk die daar in de vergadering waren.