gaf den geest.:
Grieks gaf den adem uit. Petrus heeft de geveinsdheid van dezen mens, tot waarschuwing van alle andere geveinsden, aldus met een haastigen dood gestraft, door een bijzonder ingeven Gods en door een buitengewone kracht, met welke de apostelen voorzien waren. Zie dergelijke Hand. 13:11, hetwelk dan niet moeten en mogen navolgen, die zulk ingeven en macht niet hebben.