niet gelogen,:
Dat is, niet zozeer, of niet alleen gelijk gij meendet.