zodanig een vertrouwen:
Namelijk van de kracht en van de vruchten van onzen dienst onder u.