en door onzen dienst:
Gr. door ons bediend geworden.