wij allen,:
Namelijk die dezen Geest des Heeren ontvangen hebben.