brieven van:
Of, aanbevelingen, om ons en onzen dienst bij u en anderne aangenaam te maken.