hetgeen blijft:
Namelijk het Evangelie dat blijven zal, zonder aan verandering onderworpen te zijn, totdat Christus zal komen om te oordelen; Matth. 28:19,20; 1 Cor. 11:26; Openb. 2:25.