met vergenoeging.:
Dat is, met een gemoed, dat genoeg heeft en tevreden is met hetgeen hem de Heere verleent, welke vergenoeging ook zelf uit de godzaligheid spruit. Want die Christus heeft, die heeft alles met Hem.