weet niets, maar:
Namelijk hoewel hij zichzelf wijs acht, of gaarne voor wijs zou gehouden worden.