een andere leer leert, en:
Namelijk gelijk ik geleerd heb.