De genade zij met u. Amen.:
Zie hiervoor het besluit van de anderen brieven.