van het geloof:
Dat is, van de gezonde leer des geloofs, gelijk 1 Tim. 6:10.