tegenstellingen:
Namelijk zo tegen de gezonde leer, als ook zelfs tegen elkander in zaken waar geen zaligheid aan hangt, gelijk de bedriegelijke leraars pelgen van de ene ijdele kwestie tot de andere te vervallen.