een goed fondament tegen het:
Namelijk van hoop; niet dat de weldadigheid der rijken zulks verdient, maar omdat deze een vrucht is des geloofs, en God beloofd heeft deze uit genade om Christus' wil te belonen. Zie Hebr. 13:21, en 1 Petr. 2:5.