deze weldaad mede deelachtig zijn.:
Namelijk de verlossing door Christus verworven. Anderen verstaan dit van de weldaad welke de dienstknechten van hunne heren wederom hebben te verwachten, die, wanneer zij gelovig zijn, niet zullen nalaten der dienstknechten trouwen dienst met dergelijke zorg en weldaad te belonen; en zetten het over: die dit weldoen weder zullen aannemen of vergelden.