levend maakt, en voor:
Dat is, onderhoudt en alles het leven geeft, wat leven heeft, Hand. 17:25; ja ook tot het leven verwekt hetgeen reeds gestorven is; hetwelk Paulus hierbij doet, om Timotheus tegen alle gevaar des doods te versterken.