met vele smarten doorstoken.:
Dat is, hunnen zielen met angst en zorg vele kwellingen aangedaan, om die te vergaderen, en als zij vergaderd zijn, om die te behouden. Waarom Christus haar ook bij doornen vergelijkt, Matth. 13:22, die de mensen kwetsen en het goede zaad verstikken.