van het geloof,:
Dat is, van de gezonde leer des geloofs.