geldgierigheid is een wortel:
Grieks liefde des gelds.