vergenoegd zijn.:
Namelijk zonder naar andere rijkdommen gierig te staan.