de overwinning,:
Dat is, de oorzaak van onze overwinning, omdat het Christus omhelst, door wien wij alles vermogen; Filipp. 4:13.