niet zwaar.:
Dat is, bezwaarlijk, moeilijk, hetwelk hier niet gezegd wordt om aan te wijzen, dat wij deze geboden hier volkomen kunnen onderhouden. Zie 1 Joh. 1:8, en 1 Joh. 2:1; maar ten opzichte van de wedergeborenen, in welker hart de Heilige Geest de geboden Gods, zo inschrijft, dat Hij meteen in hen een lust verwekt om deze gaarne te doen, Rom. 7:22. En hetgeen iemand gaarne doet valt hem niet zwaar of moeilijk. Zie Matth. 11:30.