bewaart uzelven:
Dat is, wacht u en draagt zorg, dat gij u met geen afgoderij besmet.