wij zijn in den Waarachtige,:
Dat is, wij hebben door het geloof gemeenschap met Hem, 1 Joh. 1:3.