wanneer wij God:
Want uit de liefde Gods, als een oorsprong en fontein, moet de liefde van den naaste spruiten en voortkomen.