de boze:
Dat is, de duivel, die hem tot deze zonde zoekt te brengen; Matth. 6:13.