bewaart zichzelven,:
Namelijk dat hij in deze zonde niet vervalle.