niet tot den dood.:
Dit is niet te verstaan, dat er enige zonde zo licht zou wezen, dat zij den dood niet zou verdienen, hoe klein deze ook mogen zijn; want dat strijdt tegen Deut. 27:26; Jak. 2:10; maar dat zij niet noodzakelijk den dood meebrengt, maar vergeven kan worden, als de zondaar daarover een oprecht berouw en leedwezen toont.