het leven geven,:
Dat is, van den dood, dien hij door zijn zonde verdiend had, verlossen.