bidden en:
Namelijk voor zijn broeder, dat God hem deze zonde wil vergeven.