wat wij ook bidden,:
Namelijk naar Zijn wil, gelijk 1 Joh. 5:14.