tot Hem hebben,:
Namelijk God, gelijk Hij spreekt 1 Joh. 3:21.