gelooft in den Naam:
Dat is, in het geloof meer en meer moogt toenemen en daarin volharden.