ons God het:
Namelijk die in Christus waarlijk geloven; Joh. 3:36.