van Zijn Zoon getuigd:
Namelijk Jezus Christus, dat Hij de ware en enige Zaligmaker is.