tot een.:
Dat is, zien op enerlei zaak en geven daarvan enerlei getuigenis, namelijk dat Jezus is de Zaligmaker en de Zoon Gods, 1 Joh. 5:5.