de Christus,:
Dat is, de ware en beloofde Messias. Zie Joh. 20:31.