deze Drie zijn:
Namelijk personen. Zie Matth. 3:16,17, en Matth. 28:19.