in den hemel,:
Dat is, geven hiervan uit den hemel een hemels en Goddelijk getuigenis, waaraan niet mag getwijfeld worden. Zie Matth. 3:16,17, en Matth. 17:7; Joh. 3:31; Hand. 2:1, enz.